Planleggingsdager

I løpet av året skal barnehagene i Norlandia ha 5 planleggingsdager. Nedenfor finner dere dagene som er satt av for 2021.

 

Planleggingsdager for 2021 i Norlandia Neskollen Tellusvegen bhg.  Barnehagene i Norlandia skal ha 5 planleggingsdager i løpet av et år, disse dagene finner du nedenfor.

Mandag 1 mars 2021 

Fredag 14 mai 2021 

Mandag 20 september 2021 

Torsdag 28 oktober 2021 

Fredag 29 oktober 2021 

 

Barnehagen er stengt når det er planleggingsdag!