Planleggingsdager

I løpet av året skal barnehagene i Norlandia ha 5 planleggingsdager. Nedenfor finner dere dagene som er satt av for 2020

 

Planleggingsdager for 2020 i Norlandia Neskollen Tellusvegen bhg.  Barnehagene i Norlandia skal ha 5 planleggingsdager i løpet av et år, disse dagene finner du nedenfor.

Mandag 2 mars 2020 

Fredag 22 mai 2020 

Mandag 21 september 2020 

Torsdag 29 oktober 2020 

Fredag 30 oktober 2020 

 

Barnehagen er stengt når det er planleggingsdag!