Planleggingsdager

I løpet av året skal barnehagene i Norlandia ha 5 planleggingsdager. Nedenfor finner dere dagene som er satt av for 2019.

 

Planleggingsdager for 2019 i Norlandia Neskollen Tellusvegen bhg.  Barnehagene i Norlandia skal ha 5 planleggingsdager i løpet av et år, disse dagene finner du nedenfor.

Mandag 4 mars 2019 

Fredag 31 mai 2019

Fredag 13 september 2019

Torsdag 31 oktober 2019

Fredag 1 november 2019 

 

Barnehagen er stengt når det er planleggingsdag!