Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Årsplan 2018

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.