Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 2020 Årsplan Norlandia Neskollen Tellusvegen bhg

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.