Avdelinger

Det er 6 avdelinger i Neskollen Tellusvegen barnehage

Saturn med barn i alderen 0-2 år

Neptun med barn i alderen 0-2 år

Jupiter med barn i alderen 2-4 år

Pluto med barn i alderen 3-6 år

Tellus med barn i alderen 3-6 år

Føniks med barn i alderen 3-6 år