Avdelinger

Det er 6 avdelinger i Neskollen Tellusvegen barnehage

Saturn med barn i alderen 0-2 år

Mail - neskollen.tellusvegen.saturn@norlandia.com

Tlf: +47 483 22 082

Neptun med barn i alderen 0-2 år

Mail - neskollen.tellusvegen.neptun@norlandia.com

Tlf: +47 483 22 213

Jupiter med barn i alderen 2-4 år

Mail - neskollen.tellusvegen.jupiter@norlandia.com

Tlf: +47 483 22 365

Pluto med barn i alderen 3-6 år

Mail - neskollen.tellusvegen.pluto@norlandia.com

Tlf: 483 22 347

Tellus med barn i alderen 3-6 år

Mail - neskollen.tellusvegen.tellus@norlandia.com

Tlf: +47 483 22 385

Føniks med barn i alderen 3-6 år

Mail - neskollen.tellusvegen.foniks@norlandia.com

Tlf: +47 483 22 389