Neskollen Tellusvegen barnehage

Friluftsliv og matpakkefri, i Neskollen barnehage trives vi. Omsorg, lek og realfag, ikke kjedelig en eneste dag!

I Neskollen Tellusvegen barnehage har vi definert hvor vi har våre styrker. Disse er:

  • Humor, latter, og glede preger avdelingene og barnehagen.
  • Vi har barna i fokus og det enkelte barnet blir sett i hverdagen.
  • Høy faglighet og bred kompetanse.
  • Samhold, stabilt personalet, vi hjelper hverandre, viser fleksibilitet og samarbeider godt.
  • God ledelse; alle blir sett og respektert.

I 2018 skal vi ha fokus på bl.a. områder:

  • Vi har fokus på barns medvirkning, og tar utgangspunkt i hva barna er interessert i. Det betyr at man ikke låses fast i planer, men har evnen til gode spontane valg.
  • Sosial kompetanse og språk: Med fokus på språket tilegnes den sosiale kompetansen etter hvert.
  • Vi er en helsefremmende barnehage med fokus på fysisk og psykisk helse ­– hele mennesket i fokus! Det skal være en fin balanse mellom aktivitet og hvile og alle barna i Tellusvegen skal daglig oppleve å ha en venn.
  • Realfag er viktig for barn i barnehage - vi har valgt å satse på dette og er med i Nes kommune sitt prosjekt realfag med oppstart i 2016 og viderføres i 2017 og 2018. I tillegg har Norlandia barnehagene startet sitt Kunnskap og Innovasjon prosjekt hvor det finnes masse av realfag, kompetanseutvikling, refleksjon, abelbarnehager og mye mye mer!

I vår barnehage har vi aktive voksne som ser på mangfold som en berikelse og ressurs i hverdagen vår. Vi viser glede, entusiasme og raushet i tillegg til å være nysgjerrige, undrende og tilstede for barna.

Neskollen Tellusvegen barnehage er en 6 avdelingsbarnehage som ble åpnet i august 2011. Barnehagen vår er en av to Norlandia barnehager på Neskollen, Neskollen Melkevegen barnehage er den andre. Vi er to separate barnehager, men vi har et nært og fruktbart samarbeid mellom avdelingene og på tvers av husene. I tillegg til felles barnehageopptak har vi mye felles møtevirksomhet som gjør at vi også drar nytte av hverandres kompetanse.